Екскурсія на ТОВ “Radionix”

13 травня студенти кафедри Радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікації мали можливість відвідати житомирське представництво ТОВ “Radionix”.

Radionix – є однією з найбільш динамічно розвиваються компаній України на ринку розробки, модернізації та виробництва радіолокаційних, навігаційних систем і радіозв’язку . Підприємство орієнтоване на розробку новітніх радіолокаційних систем управління повітряним рухом і посадки, метеонавігаційних РЛС з використанням сучасної мікроелементної бази і високих технологій на всіх етапах проектування і серійного виготовлення наукомісткої продукції.

Під час екскурсії студенти ознайомились з сучасними тенденціями розробки цифрової і мікропроцесорної техніки, особливостями проектування пристроїв з використанням програмованих логічних інтегральних схем і тенденцями виробництва радіоелектронних пристроїв з високою швидкодією.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Продовження

Прокоментуй!

Екскурсія в музей космонавтики ім. С.П. Корольова

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова є візитівкою нашого міста. Щороку він відкриває свої двері тисячам туристів з України та за її меж, представляючи величезну кількість унікальних експонатів. Не могли оминути його своєю увагою і студенти нашої кафедри. Далі Вашій увазі пропонується фотозвіт екскурсії.

0 - копия

Продовження

Прокоментуй!

Оголошення

До уваги учасників Всеукраїнської

науково-практичної online конференції

аспірантів, молодих учених та студентів

 „Технічні науки на сучасному етапі”

(присвячена Дню науки)

Засідання секції  5  „Радiотехнiка, радіоелектронні апарати та телекомунікації”  розпочнеться   11 травня 2016 року о 10-00 в ауд.   П-119.

 Запрошуються всі бажаючі!

Оргкомітет конференції

Прокоментуй!

Екскурсія на “ЕКТА-ПРОМ”

Навіть найглибші теоретичні знання не принесуть жодної користі без можливості практичного використання. А особливо це стосується сучасної радіоелектроніки і телекомунікацій. Технології, елементна база, вимоги безпеки постійно змінюються, тому можливість відвідати сучасне виробництво є вкрай важливим для студентів нашої кафедри. Це дає змогу отримати якісно нове уявлення про майбутню професію і слугує чудовою мотивацією до подальшого навчання.

28 квітня 2016 року студенти і викладачі кафедри Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікації мали змогу відвідати виробництво підприємства “ЕКТА-ПРОМ”, яке, без перебільшення, є флагманом своєї галузі як в Україні, так і за її межами.

Далі Вашій увазі, шановні читачі, пропонується фотозвіт цієї екскурсії

Продовження

Прокоментуй!

V ювілейний Міжнародний медичний конгрес

З 19 по 21 квітня 2016 року в Києві у виставковому центрі “КиївЕкспоПлаза” відбувся V ювілейний Міжнародний медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. В роботі конгресу взяли участь і представники кафедри Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікації. А Вам, шановні читачі, пропонується стислий фотозвіт за мотивами відвіданих семнарів, випробуваннь нових зразків медичної техніки та просто знайомства з сучасними методиками і засобами лікування та діагностики.

0 Продовження

Прокоментуй!

Участь кафедри в Дні відкритих дверей

22 квітня 2016 року Житомирський державний технологічний університет відчинив свої двері всім охочим спробувати свої сили в складанні тестів ЗНО. В рамках заходів бажаючи могли ознайомитися як з особливостями складання ЗНО, так і з роботою самого ЖДТУ, навчальним процессом і науково-технічним доробком його факультетів. Не могли оминути таку подію і представники кафедри Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікації. В ході виставки всі бажаючи мали змогу випробувати розробки кафедри та ознайомитись з її науковими напрацюваннями.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Продовження

Прокоментуй!

VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Інформаційно-комп’ютерні технології-2016 ”

До уваги учасників VIІІ  Міжнародної науково-технічної конференції

 „Інформаційно-комп’ютерні технології-2016 ”

1

Спільне засідання секції  5 ( „Біотехнічні та медичні апарати, системи та технології”) та секції 6 („Радiотехнiка та телекомунікації”)   розпочнеться 22 квітня 2016 року  о     12-00 в ауд. П-119.

Запрошуються всі бажаючі.

Оргкомітет конференції

Прокоментуй!

Участь у з’їзді творчої молоді Житомирцини

8 квітня 2016 року у Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова було проведено IV З’їзд творчої молоді Житомирщини під гаслом “Високі технології – майбутнє України!”.

Напрямками роботи З’їзду були:

 • сучасні інтернет-технології;
 •  кібернетична безпека;
 • інформаційна безпека;
 • захист інформації;
 • екологічна безпека;
 • космічні технології;
 • зв’язок та інформатизація;
 • інформаційні банківські технології;
 • апаратура зв’язку, радіо та телебачення;
 • сучасні технології радіоелектроніки;
 • роботизовані системи;
 • авіамоделювання та безпілотні авіаційні комплекси;
 • моделювання систем і процесів у науці і техніці;
 • сучасні та перспективні системи оборонного призначенння;
 • системи моніторингу (дистанційного зондування Землі тощо);
 • енергозберігаючі технології.

 

У рамках З’їзду було проведено виставку науково-технічних розробок учасників.

Кафедру Радіотехніки, радіоелектроних апаратів і телекомунікацій на З’їзді представляв студент групи  РТ-17 Бейрак Дмитро Якович зі своєю розробкою “Детектор НВЧ випромінювання в діапазоні від 8 до 12 ГГц” 

Бейрак 2016

Прокоментуй!

Конкурсний прийом до аспірантури на 2015 навчальний рік!!!

Конкурсний прийом до аспірантури на 2015 навчальний рік!!!

АСПІРАНТУРА

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.16 Екологія
05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.15.01 Маркшейдерія
05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
1) коштів:

 • Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заяву установленої форми з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника від ЖДТУ;
 • письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;
 • анкету аспіранта установленої форми;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (стаття, теза доповіді у науковому виданні за обраним науковим напрямом). Претенденти до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 1 фотокартку розміром 3 х 4 см;
 • ксерокопію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,  – копію нострифікованого диплома);
 • ксерокопію витягу із заліково-екзаменаційних відомостей з оцінками);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • довідку про середню місячну заробітну плату;
 • ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

 

Документи для вступу до аспірантури приймаються з 1 червня до 15 вересня у відділ аспірантури і докторантури.

Вступні іспити до аспірантури проводяться на очну та заочну форми навчання. Вступники складають вступні іспити з 01 жовтня до 05 листопада:

 • за спеціальністю (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності);
 • з філософії;
 • іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької);

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Взаємозобов’язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в аспірантурі згідно із законодавством України.

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ:

АСПІРАНТУРА

Зарахування до аспірантури проводиться на конкурсній основі на підставі результатів вступних іспитів на очну та заочну форми навчання з 1 грудня наказом ректора університету.

Прокоментуй!

Український фильм “Брати”

Лише для студентів ЖДТУ організовуємо похід на кіно до кінотеатру ім.І.Франка (згадаємо молодість)).

Показ УКРАЇНСЬКОГО фільму “Брати. Остання сповідь” від продюсерів фільму “Поводир”.
“Брати” стали першим українським фільмом, який відібрали одночасно на три кінофестивалі класу “А” – в Індії, Шанхаї і Москві. На останньому фільм отримав нагороду кінокритиків і приз за кращу жіночу роль, яку виконала львів’янка Наталка Половинка.

Показ для наших студентів організовується на 07 жовтня на 19:30 год. Вартість квитка – 25 грн.

Записуватись в профкомі, каб.222.

Прокоментуй!